Stichtingenregister

MBLX heeft, vanwege de verplichting door de Belastingdienst, het stichtingenregister domein geregistreerd. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), kunnen hier hun gegevens beschikbaar stellen voor het publiek tegen een redelijk tarief.